1997


  • W 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych udziela spółce Medicines zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi nowo oferowanych akcji Medicines S.A. wraz z jej dotychczas istniejącymi akcjami.

1998


  • W styczniu 1998 r. zarządy spółek Medicines S.A., Carbo S.A. w Katowicach (największy wówczas krajowy dystrybutor leków) i Cefarm B S.A. w Opolu (pierwszy ze sprywatyzowanych Cefarmów) podejmują decyzję o ich połączeniu.
  • W lutym 1998 r. Medicines S.A., jako pierwsza w Polsce hurtownia farmaceutyczna, debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • W lutym 1998 r. Medicines nabywa większościowy pakiet udziałów w spółce aptekarskiej Eskulap Łomża.
  • W listopadzie 1998 r. Medicines S.A. zmienia nazwę na Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Nazwa ta przyjęta zostaje dla całego holdingu łączących się ze sobą hurtowni.
  • PGF S.A. nawiązuje współpracę z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, w ramach której sfinansował remont szlaku turystycznego, wsparcie Grupy Bieszczadzkiej GOPR itd. W ramach projektu odbywają się również wyjazdy turystyczne dla aptekarzy, podczas których wycieczki po parku narodowym prowadzą pracownicy BPN.

1999


  • W 1999 r. do PGF przystępują kolejne spółki: Biomedic z Kielc i Urtica z Wrocławia (największy polski dystrybutor leków do aptek szpitalnych). PGF nabywa też większość udziałów w Cefarmie Olsztyn i w Cefarmie Bydgoszcz.

2000


  • W lutym 2000 r. PGF nabywa akcje Cefarmu Lublin.
  • W październiku 2000 r. następuje połączenie PGF z Cefarmem Poznań.