2001


 • 12 maja 2001 r. spółka Eskulap (obecnie PGF Łomża) łączy się z hurtownią farmaceutyczną TAR z Ostrołęki.
 • W grudniu 2001 r. dobiega końca realizacja programu „Lider 2001”. Ujednolicono ofertę i strukturę organizacyjno-prawną w grupie i usprawniono logistykę. Od tego momentu spółki zależne Polskiej Grupy Farmaceutycznej występują pod jedną marką PGF.
 • 17 czerwca 2001 (23 czerwca – uroczyste otwarcie) – rozpoczęcie działalności nowego magazynu PGF Cefarm Olsztyn w Dywitach. Obiekt ma 7 tys. m2, w tym magazyny 3 tys. m2.
 • 10 września – rozpoczęła działalność hurtownia PGF w Warszawie.

2002


 • W lutym 2002 r. w plebiscycie zorganizowanym wśród specjalistów ds. rynku kapitałowego przez „Puls Biznesu” PGF S.A. otrzymuje tytuł „Giełdowej Spółki Roku”.
 • Włączenie akcji PGF w skład indeksu WIG20 We wrześniu 2002 r., w wyniku rosnącego zainteresowania inwestorów akcjami PGF i związanej z tym większej ich płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, papiery spółki włączone zostają do grona 20 spółek giełdowych tworzących najważniejszy indeks warszawskiej giełdy – WIG20.
 • Powstanie Cefarmu Kraków S.A.
 • W styczniu 2002 r. powstaje spółka Cefarm Kraków S.A., w której PGF obejmuje 50% akcji+1. Resztę akcji pozostaje własnością Skarbu Państwa.

2003


 • PGF nagrodzony Medalem Europejskim, przyznawanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC.

2004


 • Dwa razy z rzędu, w 2004 i 2005 r. PGF otrzymuje tytuł „Spółki Godnej Zaufania”.
 • PGF snansował wydanie reprintu Farmakopei Kościuszkowskiej (pierwszej polskiej farmakopei) i z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej przekazał egzemplarze aptekom.
 • Styczeń 2004 – otwarcie nowego centrum logistycznego PGF Cefarm Kraków. Inwestycja 5,5 mln zł. Powierzchnia magazynu 3,5 tys. m2.
 • 25 października – otwarcie Centrum Logistycznego PGF w Łodzi. Obiekt ma 17 tys. m2 pow. użytkowej, w tym magazyn wysokiego składowania – 6,7 tys. m2. Koszt inwestycji wyniósł 20 mln zł. Na otwarciu obecni byli premier Marek Belka i prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki.

2005


 • PGF otrzymuje tytuł „Lidera Polskiego Biznesu 2005” w kategorii „Duże przedsiębiorstwa” za efektywne konkurowanie na bardzo trudnym rynku europejskim i utrzymanie pozycji lidera.
 • PGF wyróżniona przez „Gazetę Farmaceutyczną” tytułem Mistrza za osiągnięcie pozycji lidera na krajowym rynku hurtu farmaceutycznego.

2006


 • PGF na liście Pereł Polskiej Gospodarki przygotowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Centrum Informacji Gospodarczej i Społecznej Ministerstwa Gospodarki.

2007


 • W lipcu 2007 r. w Poznaniu powstaje najnowocześniejszy w Polsce magazyn leków. Automatyczna linia do transportu leków umożliwia realizację zamówienia z apteki w rekordowo szybkim czasie.
 • Koszt budowy i wyposażenia nowego magazynu wynosi 22 mln zł. Obiekt ma 6,5 tys. m2, mieści ok. 19 tys. pozycji asortymentowych. Otwarcie oficjalne nastąpiło 12 września.
 • W sierpniu 2007 r. udziałowcy Hurtowni Aptekarz z Rzeszowa zadecydowali o przyłączeniu do struktur PGF. Grupa umacnia wiodącą pozycję na polskim rynku leków. Transakcja przejęcia polega na objęciu przez PGF nowych udziałów emitowanych przez rzeszowską firmę za kwotę 26,3 mln zł, dających 51% udziału w kapitale zakładowym, oraz na odkupieniu udziałów od obecnych akcjonariuszy. Aptekarz jest jedną z najsilniejszych hurtowni farmaceutycznych w południowo–wschodniej Polsce. Współpracuje z blisko 500 aptekami.
 • PGF uhonorowana „Laurem Klienta 2007”. Redakcja „Przeglądu Gospodarczego” we współpracy z instytutem Gallupa przeprowadza badanie, w wyniku którego PGF otrzymuje nagrodę dla najlepiej ocenianego i rekomendowanego dystrybutora leków.

2008


 • 7 sierpnia 2008 – otwarcie nowego centrum dystrybucji w Bydgoszczy. Magazyn na 2,5 mln opakowań produktów. Inwestycja kosztowała 14 mln zł.
 • W listopadzie 2008 r. następuje rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług agencyjnych w ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej Astra-Zeneca. PGF jako niezależny dystrybutor pełnić ma rolę operatora logistycznego, który w imieniu producenta będzie magazynować, dystrybuować i sprzedawać leki bezpośrednio do aptek
 • O wysokich standardach prowadzonej przez PGF polityki kadrowej świadczy tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” przyznany firmie w 2009 r. w kategorii „Dystrybutorzy Farmaceutyczni”. Kapituła złożona z reprezentantów prestiżowych instytucji (Krajowej Izby Gospodarczej, Centrum im. Adama Smitha, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania i Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich) docenia oferowaną przez PGF szeroką gamę świadczeń socjalnych, monitorowanie praw pracowniczych i rozbudowany program kursów i szkoleń.

2009


 • Prezes Jacek Szwajcowski wyróżniony tytułem Menedżera Roku Regionu Łódzkiego 2008 (konkurs organizowany przez Polska Dziennik Łódzki i BCC).
 • W uznaniu dla podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat działań na rzecz przemian i rozwoju gospodarczego kraju, miesięcznik „Forbes” w 2009 r. honoruje PGF tytułem „Lidera 20 Lat Polskiej Transformacji” w kategorii najlepiej zrestrukturyzowane i zarządzane spółki sektora FMCG, przemysłu lekkiego i branż pokrewnych.
 • PGF „Przedsiębiorstwem Fair Play 2009” Nagrodą za prowadzoną przez PGF politykę tzw. dobrych praktyk, zgodną z prawem oraz zasadami etyki i uczciwości jest tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play 2009”, przyznany PGF w 2009 r. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

2010


 • W sierpniu 2010 r. PGF rozpoczyna rozbudowę łódzkiego magazynu. Elementem inwestycji jest montaż w pełni zautomatyzowanej linii do kompletacji i pakowania leków Knapp. Do tej pory magazyn w Łodzi dysponował linią półautomatyczną. Nowe urządzenie posiada 1260 kanałów kompletacyjnych, co daje możliwość samodzielnego skompletowania do 1200 zleceń w ciągu godziny. Wydajność pracownika przy wykorzystaniu nowej linii kompletacyjnej wzrasta od 4 do 10 razy w stosunku do tradycyjnej kompletacji.
 • 13 grudnia 2010 r. w Operze Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie PGF świętuje 20-lecie swojego istnienia. Ponieważ jubileusz firmy przypadł w Roku Chopinowskim, uroczystości towarzyszy koncert „The Best of Chopin” w wykonaniu najświetniejszych artystów: Janusza Olejniczaka, orkiestry symfonicznej Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, światowej klasy sopranistek: Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik, Sebastiana Karpiela-Bułecki – lidera zespołu Zakopower oraz Mateusza Pospieszalskiego – kompozytora, aranżera i producenta muzycznego. Gościem honorowym wieczoru jest Prezydent Lech Wałęsa.
 • 8 grudnia 2010 r. podczas uroczystej gali Forbes Tauron Biznes Forum odbywa się wręczenie nagrody Regional Forbes CSR Awards. Otrzymują je firmy, które wyróżniają się szczególną troską o najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Wśród laureatów z województwa łódzkiego jest Polska Grupa Farmaceutyczna. Wyboru firm dokonano w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone przez miesięcznik Forbes. Oceniano m.in. dbałość o ochronę środowiska, przestrzeganie praw pracowników, zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, troskę o środowisko lokalne, a także realizowane działania o charakterze charytatywnym i sponsoringowym.
 • PGF zostaje przyjęta do stowarzyszenia GIRP (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique/European Association of Pharmaceutical Full – line Wholesalers) – organizacji zrzeszającej europejskich dystrybutorów leków.